Čeština (Česká republika)Russian (CIS)Polish (Poland)Deutsch (DE-CH-AT)English (United Kingdom)
Get Adobe Flash player

Motto:  „Nově – lépe – rychleji.“

Politika kvality společnosti EUROFORM Group s.r.o. vznikla na základě logického rozhodnutí zahájit všeobecný rozvoj společnosti, a to zavedením systému managementu kvality, péče o zákazníka i o vlastní zaměstnance.

Společnost EUROFORM Group s.r.o. všemi svými činnostmi směřuje a nadále hodlá směřovat k vytvoření prosperující společnosti, která kvalitou a cenou svých činností a služeb bude schopna čelit konkurenci a dosáhne požadované efektivnosti a stability podniku.
Jejím hlavním předmětem činnosti jsou realizace konstrukce obalů, vzorkování obalů, návrh, vývoj, výroba a servis plošných i rotačních výsekových nástrojů pro vysekávání obalů z hladké a vlnité lepenky, poradenství v oblasti výroby obalů a veškerého zařízení, materiálů a systému v oboru (obalová řešení vyrobená přímo na míru požadavkům zákazníka) pro velké, ale hlavně v širokém sortimentu pro malé a střední podnikatele v tuzemsku i v zahraničí v návaznosti na obchodní činnost dle přání a požadavků zákazníka.
Své podnikatelské aktivity EUROFORM Group s.r.o. chápe jako schopnost pružně reagovat na existující poptávku. Z tohoto důvodu společnost diversifikuje svoji činnost a rozvíjí aktivity i v jiných oblastech tržního prostředí umožňujících zajištění růstu podniku.

Vedení společnosti EUROFORM Group s.r.o. se zavazuje:

  • systematicky řídit managementu kvality, v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2016,
  • plnit příslušné požadavky a v maximální možné míře uspokojovat potřeby a očekávání zákazníků,
  • poskytovat zdroje pro zavedení, udržování a rozvoj systému managementu ve společnosti,
  • zvyšovat kvalifikaci a odbornou způsobilost svých zaměstnanců,
  • zavádět a uplatňovat kontrolní mechanismus systému managementu kvality, stanovovat principy a opatření pro odstraňování zjištěných neshod a předcházení jejich vzniku,
  • posuzovat systém managementu kvality, stanovovat cíle, zvyšovat jeho efektivnost a neustálé jej zlepšovat.
Společnost usiluje o poskytování vysoké úrovně nabízených služeb zákazníkům a neustálý rozvoj výroby a její modernizaci.
V rámci systému managementu kvality společnost EUROFORM Group s.r.o. vyvíjí tlak na subdodavatele k dodržování základních pravidel, a to požadováním garancí u služeb, které by mohly vnést do činnosti společnosti nekontrolované negativní vlivy.
Prostřednictvím efektivní komunikace společnost zajišťuje aktivní účast všech zaměstnanců na systému managementu kvality a spokojenost zákazníka.
Politika je závazná pro všechny zaměstnance společnosti a je zohledněna ve všech činnostech podniku.
Vedení společnosti poskytuje účinnou a odbornou pomoc, která je nutná k zajištění úspěšné aplikace této politiky a také zodpovídá za vhodné nastavení systému managementu kvality, jeho zlepšování, zabezpečení kvality a vytvoření podmínek k jejich neustálému zlepšování a to se závazkem k plnění platných právních a jiných požadavků.

 

Ve Velké nad Veličkou dne 16.1.2018                                              

 Pavel Polehňa, jednatel společnosti